بایگانی/آرشیو برچسب ها : دترمینان ماتریس

دانلود رایگان مباحث مربوط به دترمینانها

دانلود رایگان مباحث مربوط به دترمینانها دترمینان ماتریسهای مرتبه‌ی دوم ابتدا تعریفی از ماتریس ارائه می کنیم. ماتریس، تشکیل شده است از یک آرایش مستطیلی اعداد، یعنی عددهایی که در چند سطر و ستون، به صورت مرتبط در کنار هم نوشته شده اند. این عددها را اصطلاحاً درایه می نامیم. ماتریس را با یک جفت پرانتز یا با یک جفت کروشه، به یکی از صورت های زیر می توان نشان داد، فرض کنید ماتریس A ، به صورت  تعریف شده باشد. همانطور که مشخص است این ماتریس داری دو سطر و دو ستون است. اندیس 11، در درایه a11 برای معرفی جای این درایه به کار رفته است و منظور از آن این است که a11، درایه سطر اول و …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود فایل ورد دترمینانها

دترمینانها دترمینان ماتریسهای مرتبه‌ی دوم ابتدا تعریفی از ماتریس ارائه می کنیم. ماتریس، تشکیل شده است از یک آرایش مستطیلی اعداد، یعنی عددهایی که در چند سطر و ستون، به صورت مرتبط در کنار هم نوشته شده اند. این عددها را اصطلاحاً درایه می نامیم. ماتریس را با یک جفت پرانتز یا با یک جفت کروشه، به یکی از صورت های زیر می توان نشان داد، در این کتاب، بیشتر از نماد دوم برای نمایش ماتریس استفاده می کنیم. فرض کنید ماتریس A ، به صورت  تعریف شده باشد. همانطور که مشخص است این ماتریس داری دو سطر و دو ستون است. اندیس 11، در درایه a11 برای معرفی جای این درایه به کار رفته است و منظور از آن …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...