بایگانی/آرشیو برچسب ها : دانلود کتاب خاکشناسی عمومی

دانلود کتاب خاکشناسی عمومی دانشگاه پیام نور

دانلود کتاب خاکشناسی عمومی دانشگاه پیام نور کتاب خاکشناسی عمومی ویژه رشته اقتصاد کشاورزی که توسط دکتر مریم واروی پور در دانشگاه پیام نور تهیه شده است سرفصل های کتاب خاکشناسی عمومی : فصل اول- تعریف و مفاهیم خاک عوامل تشکیل دهند ی خاک عوامل مؤثر خاکساز عوامل اقلیمی (آب و هوا) در تشکیل خاک عامل سنگ مادر در تشکیل خاک عامل پستی و بلندی در تشکیل خاک عامل بیولوژیکی (موجودات زنده) در تشکیل خاک عامل زمان در تشکیل خاک نقش انسان در تشکیل خاک تشکیل خاک و چگونگی شناسایی آن فصل دوم: مرفولوژی خاک نیمرخ خاک بررسی افق های گوناگون (Horizon) در یک پروفیل خاک عوامل تشکیل دهنده افق های گوناگون در خاک فصل سوم: اصول فیزیکی خاک بافت …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...