بایگانی/آرشیو برچسب ها : دانشگاه پیام نور واحد پرند

بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت وگرایش جوانان به کارکت درسایت جوانان28-15در شهر تهران

وزارت علوم وتحقیقات وفناوری دانشگاه پیام نور مرکز تهران واحد پرند گروه علوم اجتماعی موضوع : بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت وگرایش جوانان به کارکت درسایت جوانان28-15در شهر تهران بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت وگرایش جوانان به کارکت درسایت جوانان28-15در شهر تهران چکیده : این تحقیق درباره رابطه بین استفاده از اینترنت وکرایش به مشارکت در سیاست در میان گروه جوانان  است.بعضی ،رسانه های جدید را به عنوان عوامل تسهیل مردم سالاری (دوموکراسی ) وعده ای دیگر آنهارا به منزه ی سرکوب تصور کرده اند. چنین کند وکاوهایی، به جای تحقیق تجربی ، بیشتر برنظریه پردازی  استوار بوده است .در این تحقیق که به صورت میدانی انجام شده است معنا داری رابطه بین جوانانی که از اینترنت استفاده …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...