or

بایگانی برچسب: خلاصه کتاب آشنایی با معماری جهان

دانلود کتاب آشنایی با معماری جهان دانشگاه پیام نور

دانلود کتاب آشنایی با معماری جهان دانشگاه پیام نور کتاب آشنایی با معماری جهان دانشگاه پیام نور که توسط دکتر ساناز لیتکوهی در سال ۱۳۹۰ تهیه شده است نگارش این کتاب با هدف تهیه منبعی خودآموز و جامع برای این درس در چهارچوب ضوابط کتب درسی دانشگاه پیام نور می باشد. آنچه در این میان بیشتر از سایر فاکتورها مدنظر …

ادامه...