بایگانی/آرشیو برچسب ها : خلاصه مقدمات مدیریت آموزشی علاقه بند

دانلود رایگان مجموعه سئوالات چهار گزینه ای (مقدمات مدیریت آموزشی)

دانلود رایگان مجموعه سئوالات چهار گزینه ای (مقدمات مدیریت آموزشی) 1- طرح سازمان و تشکیلات نظام آموزشی و شیوه مدیریت آن، غالباً تحت تأثیر چه سیاست هایی می باشد؟ الف) آموزشی    ب) اقتصادی     ج) دولتی       د) نظامی ص 78 / 2- در کدام یک از کشورهای زیر ضمن تأکید بر جدایی دین و دولت، این حق برای گروههای دینی مختلف محفوظ است که خود مدارسی احداث و اداره کند؟ الف) اسپانیا      ب) ایالات متحده    ج) شوروی سابق      د) چین ص 78 / 3- در کشورهایی که اداره امور بر مدار خود کامگی و یکه تازی است در تعلیم و تربیت افراد، اساساً بر چه مقاصدی تأکید می شود؟ الف) سیاسی     ب) نظامی       ج) اقتصادی     د) فرهنگی   فرمت …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...