بایگانی/آرشیو برچسب ها : خطای محض شبه عمد

مقاله قتل شبه عمد،خطای محض و ماده‌ (337)قانون مجازات اسلامی

قتل شبه عمد،خطای محض و ماده‌ (337)قانون مجازات اسلامی 1-کلیات: جامعه برای بقا و حصول به آرمان‌ها و اهداف خویش نیازمند نظم است.امروزه نظم‌ در پرتو قوانین استوار و محکم،محقق‌ می‌شود.پس از پیروزی انقلاب اسلامی در وضعیت قوانین کشور نیز انقلابی به وقوع‌ پیوست و آن پیروی قانونگذار از منابع فقهی و فتاوای فقها بود.در تنظیم قوانین،علاوه بر تبعیت از نظریفات فقهی،گاه شاهدیم که‌ ضروریات حکومتی،مقنن را مجبور به وضع‌ قوانینی نموده که به این شکل و سیاق در آثار فقها به چشم نمی‌خورد.بنابراین در یک‌ تقسیم‌بندی کلی،قوانین را می‌توان به دو نوع:قوانین شرعی و قوانین حکومتی تقسیم‌ نمود.هدف از این مقدمهء کوتاه این است که‌ بیان شود،در مواردی به نظر می‌رسد که شاهد نوعی سردرگمی و شتابزدگی قانونگذار در …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مقاله قتل عمد شبه عمد و خطای محض

قتل عمد شبه عمد و خطای محض محقق ( ره ) در مقام بیان ضابطه عمد محض و شبه عمد و خطای محض که مبین فرق آنها ازیکدیگر نیز هست – در کتاب دیات می فرماید: و ضابط العمد: ان یکون عامدا فی فعله و قصده . و شبیه العمد: ان یکون عامدا فی فعله مخطئا فی قصده . و الخطا المحض : ان یکون مخطئا فیهما1 . در کتاب قصاص نیز درباره چگونگی تحقق قتل عمد می فرماید: و یتحقق العمد بقصد البالغ العاقل الی القتل بما یقتل غالبا ولو قصد القتل بما یقتل نادرا. فاتفق القتل فالاشبه القصاص 2. صاحب جواهر بر این کلام افزوده اند: بل و بقصده الضرب بما یقتل غالبا عالما به و ان لم …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مقاله ماهیت«دیه» در قتل عمدی‌ و قتل خطئی(خطای محض)

ماهیت«دیه» در قتل عمدی‌ و قتل خطئی(خطای محض) اشاره به طور معمول در برابر ارتکاب به قتل یا ایجاد جرح و نقص عضو،که حال یا به صورت خطای محض و یا شبه عمد،وقوع می‌پذیرد؛دیه پرداخت‌ می‌گردد.اگر چه به حکم شرع،در مواردی از جنایات عمدی که قصاص در آن جایز نیست نیز،دیه پرداخت می‌گردد لیکن با توجه به احکام شرعی وارد شده‌ در باب مجازات اسلامی،ماهیت و آثار و احکام«دیه»در قتل عمدی؛با ویژگیهای قتل خطای محض و شبه عمد-بخصوص خطای محض یا قتل خطئی، تفاوتهایی دارد که در این مقاله،سعی بر آن شده است تا اهم این موارد،مورد بررسی و تحقیق واقع شود: در ماده(12)از قانون مجازات اسلامی، که مجازاتهای مقرر در قانون را در پنج قسم، تفکیک کرده است که …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مقاله مفهوم جنایت و شرایط قتل خطای محض

مفهوم جنایت و شرایط قتل خطای محض یکم- پیرو یادداشت‌های پیشین نگارنده درباره برخی ویژگی‌های قتل عمد، شبه‌عمد و غیرعمدی، حال در نظر است به توصیف قتل خطای محض بپردازیم. اما ابتدا ضروری است به مفهوم جنایت و تقسیم‌بندی جرایم به عمدی و غیرعمدی اشاره شود. طبق حقوق جزای عرفی در طبقه‌بندی جرایم برحسب عنصر قانونی، جرایم از لحاظ شدت و ضعف مجازات‌ها، به سه قسم تقسیم شده است: 1- جنایت: که قانونگذار برای مرتکب آن مجازات سنگین مقرر داشته است. این مجازات‌ها عبارتند از اعدام، حبس ابد، حبس جنایی درجه یک (از سه تا 15 سال) و حبس جنایی درجه 2 (از دو تا 10 سال) 2- جنحه: جرمی است که مجازات آن از 61 روز حبس تا سه …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...