بایگانی/آرشیو برچسب ها : خرم‌آباد

عدالت اجتماعی در شهر خرم‌آباد

عدالت اجتماعی در شهر خرم‌آباد عبارت “عدالت اجتماعی” در شهر را دیوید هاروی بیش از هر شهرشناس دیگری بررسی و تبیین نموده است. هاروی می‌گوید، در حال حاضر اطلاعات متعددی در گزارش‌ها، روزنامه‌ها، کتاب‌ها و مقالات‌ موجود است که شواهد کافی به ما عرضه می‌دارد. کار ما در حقیقت‌ گردآوری این مطالب نیست. کار ما، از طرف دیگر، این نیز نخواهد بود که پرونده‌ها و گزارش‌های قطوری از بی‌عدالتی‌هایی که در حق‌ ساکنین “گتو ها” روا داشته شده تهیه کنیم و قبل از بازنشسته شدن و استراحت در کنار آتش گرم در پناه آن‌ها خود را پنهان کنیم و به دلسوزی‌ مشغول شویم، زیرا تنها اثر آن‌ جبران گناه است، بدون این که ما را مجبور به روبرو شدن با …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...