بایگانی/آرشیو برچسب ها : خانه عمران

دیتیل عناصر و جزئیات . عنوان نقشه: درز در کف در محل تقاطع با دیوار

دیتیل عناصر و جزئیات . عنوان نقشه: درز در کف در محل تقاطع با دیوار

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دیتیل عناصر و جزئیات . عنوان نقشه: محل تقاطع تیر و ستون در سازه بتنی

دیتیل عناصر و جزئیات . عنوان نقشه: محل تقاطع تیر و ستون در سازه بتنی

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دیتیل عناصر و جزئیات . عنوان نقشه: قطع تئوری و عملی آرماتورهای خمشی

دیتیل عناصر و جزئیات . عنوان نقشه: قطع تئوری و عملی آرماتورهای خمشی

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...