بایگانی/آرشیو برچسب ها : حقوق بشردوستانه

مقابله به مثل مسلحانه دراسلام وحقوق بین الملل بشردوستانه (دکترمیرمحمدی)

مقابله به مثل مسلحانه دراسلام وحقوق بین الملل بشردوستانه (دکترمیرمحمدی)   باسمه تعالی هیچ دانا هیچ عاقل این کند با کلوخ و سنگ خشم و کین کند (مولوی) مقدمه اگر بشر در روزهای آغازین زندگی خود به جنگ و خونریزی روی آورده است همان روز در وجدان خود زشتی جنگ و زیبایی صلح را یافته است. واکنش انسان در برابر رفتار نیک و بد دیگری، فطری است و همواره پاسخی در خور را جستجو می‌کرده است. در پاسخ به رفتار بد دیگری، گاه به همان میزان پاسخ داده و گاه بیشتر و درمواردی برای هدفی مهم‌تر آن را شایسته پاسخ ندید. انتقام شخصی و قصاص «چشم در برابر چشم» که در تاریخ بشر و برخی از ادیان پیشینه درازی دارد، …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

قواعداساسی حقوق بشردوستانه ومقررات مربوط به اسیران جنگی (علیرضا روحانی)

قواعداساسی حقوق بشردوستانه ومقررات مربوط به اسیران جنگی (علیرضا روحانی) فهرست مطالب گفتاراول:کلیاتی درباره حقوق بین‌الملل بشردوستانه 1 )تعریف و ویژگی‌ها 2 ) منابع و قلمرو 3 ) مکانیزم‌های حمایتی گفتاردوم: بررسی قواعد اساسی حقوق ‌بشر‌دوستانه در نظام حقوق بین‌الملل و اسلام 1) قواعد اساسی حقوق بشردوستانه در نظام حقوق بین‌الملل 1-1 بررسی ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های ژنو 1-2 هدف قواعد اساسی حقوق بشر‌دوستانه 2) بررسی قواعد حقوق بشردوستانه در اسلام 2-1 ویژگی‌های نظام حقوقی اسلام 2-2 انواع جنگ در اسلام 2-3 مقررات حاکم بر جنگ درنظام حقوقی اسلام 2-4 آداب جنگ در سیره نظری و عملی امام علی (ع) گفتار سوم: بررسی حقوق اسیران جنگی در نظام حقوق بین‌الملل بشردوستانه و اسلام 1) حقوق اسیران جنگی در نظام حقوق …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

حمایت ازافراد غیرنظامی درحقوق بشردوستانه اسلامی وبین المللی (احمدآبادی)

حمایت ازافراد غیرنظامی درحقوق بشردوستانه اسلامی وبین المللی (احمدآبادی) مقدمه: از آن جا که «غیر نظامی بودن، عنصر برجسته در احراز وقوع جنایت جنگی، علیه بشریت و یا کشتار جمعی می‌باشد.» لذا نیاز به بررسی دقیق این اصطلاح می‌باشد. در اسلام افراد غیرنظامی کسانی هستند که نقش فعالی در مخاصمه ندارند و به لحاظ اینکه در جنگ شرکت ندارند غیر رزمنده محسوب شده و حقوق آنان محترم شمرده می‌شود. چنانچه در شرح سیر الکبیر آمده است «المُقاتِلُ مَن له بنیه القِتال؛ رزمنده کسی است که توان جنگیدن داشته باشد.» این تعریف با آن چه که در حقوق بین‌الملل آمده است متفاوت است چرا که در حقوق بین‌الملل «غیر نظامی کسی است که عضو نیروهای مسلح یک طرف مخاصمه نباشد» اما برای …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

جهت داری در حقوق بشردوستانه

  جهت داری درحقوق بشردوستانه   (دکترعلی اکبریان) مقدمه انسان در تاریخ حیات خود جنگ‌های خونینی را به خود دیده، ملتی نیست که از آسیب‌های آن در امان مانده باشد.‌این آسیب‌ها نه تنها جان و مال انسان را تهدید کرده، بلکه کرامت و احترام او را نیز نشانه گرفته است. کشتار کودکان، زنان و سالخوردگان، تجاوز به عنف و امثال آن قلب بشریت را جریحه‌دار و پرونده افتخار آمیز جنگ‌آوران را سیاه کرده است. در‌این میان حقوق بشردوستانه در پی کم کردن‌ این آسیب‌ها و دفاع از حقوق ستمدیدگان جنگ است. کنوانسیون‌های ژنو 1949 و پروتکل‌های الحاقی آن قوانینی هستند که رعایت آنها، اگر چه از وقوع جنگ جلوگیری نمی‌کنند، اما درد‌ها و آسیب‌های انسانی را از طرفین مخاصمه می‌کاهند. این قوانین …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

قلمرو اجرای مکانی وزمانی حقوق بشردوستانه دراسلام (دکتر آقایی جنت مکان)

قلمرو اجرای مکانی وزمانی حقوق بشردوستانه دراسلام (دکتر آقایی جنت مکان) بنام خدا قلمرو اجرای مکانی و زمانی حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی تالیف: دکتر حسین آقایی جنت مکان جنگ‌ها تغییر چهره می‌دهند، ولی چهره آسیب‌دیدگان از جنگ‌ها تغییری نمی‌کند. کورنلیو سوماروگا رئیس پیشین کمیته بین‌المللی صلیب سرخ چکیده هنگامی که مخاصمه مسلحانه و درگیری بین‌المللی رخ می‌دهد، مقررات حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی به مرحله اجرا گذارده می‌شوند. در اجرای مقررات حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی دو سوال مهم مطرح می‌شود. اول این که قلمرو جغرافیایی اعمال قواعد حقوق بشر دوستانه بین‌المللی تا کجاست؟ آیا قلمرو حقوق مزبور به مناطق درگیری و نزاع محدود است یا در مناطق دیگر کشورهای درگیر نیز اجرا می‌شوند؟ دوم اینکه، آغاز و پایان اجرای حقوق بشر‌دوستانه بین‌المللی چه زمانی است؟ …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...