بایگانی/آرشیو برچسب ها : حسابرسی عملکرد مدیریت+pdf

دانلود مقاله حسابداری عملکرد مدیریت، چالشها و راهکارها

دانلود مقاله حسابداری عملکرد مدیریت، چالشها و راهکارها تفاوت مدیریت عملکرد و ارزیابی عملکرد مدیریت عملکرد در الگوی سنتی اداره، هم در حوزه عملکرد فردی وهم عملکرد سازمانی بسیار نارسایود، معیارهای مورداستفاده در آن موردی و نسبت به روش معین واصولی فاصله زیادی داشتند. هر چند که اندازه گیری عملکرد در بخش عمومی مشکل تراز بخش خصوصی است با این وجود چون تصور میشد که سازمان بوروکراتیک خواه ناخواه نتایج مطلوب به بار می آورد، ارزیابی برنامه ها و اشخاص به شکل غیر مستمرونا کافی ویی نتیجه صورت میگرفت. در مورد تقدیر یاسرزنش و نگرانی نسبت به عملکرد، دغدغه ای وجود نداشت چرا که آنچه افراد انجام داده بودند در راستای دستورات صادره بود و ارزیابی عملکرد مشکل آنهایی بود …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...