بایگانی/آرشیو برچسب ها : جزوه میکروبیولوژی دکتر بهادر

دانلود جزوه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران

دانلود جزوه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران جزوه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران که توسط اساتید این دانشگاه در ۳۱ بخش تدریس شده است، فهرست مطالب جزوه میکروبیولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران : مقدمه و طبقه بندی باکتری ها (دکتر میرصالحیان) ساختمان باکتری ها (دکتر میرصالحیان) متابولیسم باکتری ها (دکتر ایمان عینی) فیزیولوژی رشد باکتری ها (دکتر ایمان عینی) ژنتیک میکرواگانیسم ها (دکتر فیض آبادی) آنتی بیوتیک ها (دکتر نخجوانی) تأثیر مواد شیمیایی و فیزیکی بر روی میکروب ها (دکتر بهادر) توکسینوژنز (دکتر فیض آبادی) پاتوژنز باکتری ها و فلور نرمال (دکتر ایمان عینی) کوکسی گرم مثبت (استافیلوکک) (دکتر ایمان عینی) کوکسی گرم مثبت (استرپتوکک، پنوموکک) (دکتر ایمان عینی) نیسریاسیه (گنوکک، مننگوکک) (دکتر نخجوانی) کورینه باکتریوم (باسیل دیفتری) + لیستریا …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...