بایگانی/آرشیو برچسب ها : جزوه فیزیولوژی گیاهان دارویی

دانلود جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه پیام نور

دانلود جزوه فیزیولوژی گیاهان زراعی دانشگاه پیام نور اندام های گیاهی از گروهی از یاخته ها و بافت های تخصص یافته تشکیل شده اند که وظیفه حمایت، حفاظت، انتقال مواد، ذخیره، متابولیسم و تولید مثل را در گیاه به عهده دارند. در گیاهان یکساله و درختچه ها، پیکره گیاه بر اثر تقسیم، رشد و نمو سلول های مریستمی که در نوک ساقه ها و ریشه ها قرار دارند ایجاد می شود از سلول های مریستمی بافت های اولیه به وجود می آید مانند بشره، عناصر آوندی، مغز. در گیاهان چند ساله بافت های ثانویه از طریق فعالیت یک لایه زاینده بوجود می آید از این لایه زاینده سلول های آوند آبکشی و آوند چوبی ثانویه و سلول های دیگر تولید …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...