بایگانی/آرشیو برچسب ها : جزوه زمین شناسی نفت پیشرفته

دانلود جزوه زمین شناسی نفت دانشگاه تبریز

دانلود جزوه زمین شناسی نفت دانشگاه تبریز جزوه زمین شناسی نفت دانشگاه تبریز دکتر علی کدخدایی فهرست مطالب جزوه زمین شناسی نفت دانشگاه تبریز : فصل اول: کلیات تاریخچه اکتشاف نفت سیستم نفتی منشا نفت: آلی یا غیر آلی؟ ارتباط زمین شناسی نفت با علوم دیگر خواص فیزیکی نفت خام شیمی نفت خام تقسیم بندی نفت های خام دماهای زیرسطحی فشارهای زیرسطحی رفتار فازی سیستم های هیدروکربنی فصل دوم: سنگ های منشا رسوب گذاری مواد آلی محیط های رسوب گذاری و حفظ مواد آلی کروژن و بیتومن انواع کروژن و ماسرال ها از بلوغ ماده آلی تا تولید هیدروکربن (دیاژنز، کاتاژنز و متاژنز) ارزیابی سنگ های منشا شیل نفتی یا شیل کروژنی (Oil Shale) گلفشان ها فصل سوم: مهاجرت نفت مهاجرت …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود جزوه زمین شناسی نفت دانشگاه تهران

دانلود جزوه زمین شناسی نفت دانشگاه تهران جزوه زمین شناسی نفت دانشگاه تهران که توسط دکتر علی شکاری فرد تهیه شده است فهرست مطالب جزوه زمین شناسی نفت : نفتگیرها برآورد ضخامت کلوژر نفتی پراکندگی نفت درون نفتگیرها طبقه بندی نفتگیرها نفتگیرهای ساختمانی نفتگیرهای چینه ای نفتگیرهای هیدرودینامیکی نفتگیرهای مرکب تعدد سطوح تماس سنگ پوش ها روش های اکتشاف منابع هیدروکربنی روش چاه نگاری پتانسیل خودزا مقاومت الکتریکی نمودارهای رادیواکتیو اثر شیل بر نمودار نوترون (Shale effect) اثر گاز بر نمودار نوترون (Gas effect) تلفیق نمودارهای الکتریکی و رادیواکتیو نمودار صوتی نمودار کالیپر (Caliper log) نمودار شیب سنجی (Dipmeter) نقشه های زمین شناسی زیرسطحی نقشه های مقاطع عرضی (تطابق) نقشه های مقاطع عرضی (ساختمانی) نقشه های مقاطع عرضی (نردبانی) نقشه های …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...