بایگانی/آرشیو برچسب ها : جزوه روستا 1 پیام نور

دانلود جزوه روستا ۲ دانشگاه پیام نور

دانلود جزوه روستا ۲ دانشگاه پیام نور جزوه روستا ۲ دانشگاه پیام نور که توسط دکتر حمیدرضا عامری سیاهویی و دکتر مهدیه احمدی تهیه شده است. فهرست مطالب جزوه روستا ۲ : پیشگفتار فصل اول: روستا و مسکن روستایی معماری و امنیت معماری در روستا انواع خانه های روستایی امنیت معماری در روستا فصل دوم: فرهنگ روستایی تعاریف و مفاهیم فرهنگ پژوهش های فرهنگی و ترویج روستایی فصل سوم: ویژگی های جمعیتی روستایی ویژگی های جمعیتی روستاهای ایران تحولات تاریخی جمعیت روستایی ایران اطلاعات جمعیتی روستاهای ایران وجوه تمایز روستا از شهر در روند تاریخی آن تحول جمعیت روستایی در ایران ترکیب جمعیت روستایی حرکات جمعیت روستایی جمعیت قشرهای اجتماعی و روستاهای ایران زندگی اجتماعی روستاهای ایران معماری و ساختار خانواده …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود جزوه روستا ۱ دانشگاه پیام نور

دانلود جزوه روستا ۱ دانشگاه پیام نور جزوه روستا ۱ دانشگاه پیام نور که توسط دکتر حمیدرضا عامری سیاهویی و دکتر مهدیه احمدی تهیه شده است فهرست مطالب جزوه روستا ۱ : فصل اول: تعاریف پایه مرتبط با معماری روستایی طرح جامع سرزمین طرح کالبدی ملی و منطقه ای طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه ای طرح مجموعه شهری طرح سازماندهی فضا و سکونتگاه های روستایی طرح جامع شهر طرح تفصیلی شهر طرح هادی شهر طرح بهسازی و نوسازی و بازسازی و مرمت بافت ها طرح آماده سازی توسعه های جدید در شهرها طرح هادی روستا طرح شهرهای جدید طرح شهرک های مسکونی طرح سایر شهرک ها مفهوم برنامه ریزی و انواع برنامه ریزی تعریف روستا تعریف ده تعریف مطالعات …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...