or

بایگانی برچسب: جزوه تکنولوژی و مواد روسازی

دانلود جزوه تکنولوژی و مواد روسازی

دانلود جزوه تکنولوژی و مواد روسازی دانشگاه پیام نور مجموعه حاضر در قالب یک درسنامه و جزوه آموزشی به سبب رفع نیاز آموزشی دانشیجوان در مقطع کارشناسی ارشد عمران شاخه راه و ترابری و آشنایی کلی پیرامون مقوله بسیار مهم روسازی های آسفالتی است و نقش حائز اهمیتی در مباحث اجرایی حوزه تخصصی راه دارد. فهرست مطالب جزوه تکنولوژی و …

ادامه...