بایگانی/آرشیو برچسب ها : جزوه ترمودینامیک 2 دانشگاه صنعتی شریف

دانلود جزوه ترمودینامیک ۱ دکتر یوسفی فرد

دانلود جزوه ترمودینامیک ۱ دکتر یوسفی فرد جزوه ترمودینامیک ۱ دکتر مهدی یوسفی فرد بر اساس ویرایش هشتم کتاب ترمودینامیک سنجل می باشد شامل ۵ فصل کلی و به صورت پاورپوینت می باشد که همراه با تمرین های مناسب برای هرفصل فهرست مطالب جزوه ترمودینامیک ۱ : فصل اول (بخش اول): مفاهیم و تعاریف اصلی ترمودینامیک براساس فصل اول کتاب ترمودینامیک سنجل ویرایش هشتم (۲۰۱۵) می باشد. معرفی مفهوم انرژی و ترمودینامیک آحاد و ابعاد تعریف سیستم و حجم کنترل مشخصات یک سیستم چگالی و حجم مخصوص معرفی حالت یک ماده و تعادل تعریف فرآیند و چرخه دما و قانون صفرم ترمودینامیک تعریف فشار و نحوه اندازه گیری آن فصل اول (بخش دوم): انرژی، انتقال و تحلیل آن براساس فصل …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود جزوه ترمودینامیک ۱ دانشگاه صنعتی شریف

دانلود جزوه ترمودینامیک ۱ دانشگاه صنعتی شریف فهرست مطالب جزوه ترمودینامیک ۱ : فصل اول: تعاریف تعاریف اصلی تعریف ترمودینامیک قانون صفرام یا اصل همدمائی قانون اول ترمودینامیک قانون دوم ترمودینامیک تعاریف فرعی تعریف سیستم ترمودینامیکی تعریف خاصیت فرآیند خواص متمرکز و گسترده تعادل ترمودینامیکی فرآیند غیرتعادلی و تعادلی فصل دوم: خواص ماده ساده تراکم پذیر تعریف ماده خالص تعادل فاز بخار و مایع تعریف کیفیت درونیابی از جداول فصل سوم: کار و گرما تعریف کار کار در فرآیند شبه تعادلی فرآیند حجم ثابت فرآیند فشار ثابت (با در نظر گرفتن رفتار گاز کامل) فرآیند دما ثابت یا ایزوترمال برای گاز کامل (یعنی PV=Const) فرآیند پلی تروپیک تشابه بین کار و گرما فصل چهارم: قانون اول ترمودینامیک قانون اول ترمودینامیک قانون …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...