بایگانی/آرشیو برچسب ها : جزوه تاسیسات مکانیکی pdf

فهرست موضوعات پروژه های پیشنهادی برای درس تنظیم شرایط اقلیمی (تاسیسات مکانیکی)

فهرست موضوعات پروژه های پیشنهادی برای درس تنظیم شرایط اقلیمی (تاسیسات مکانیکی) ردیف نام پروژه 1 بررسی پیشینه، دسته بندی ها و کاربردهای انرژی خورشیدی و بادی در ساختمان 2 نگاه به سابقه، بخش بندی ها و کاربردهای انرژی زمین گرمایی و زیست انرژی در ساختمان 3 مقایسه و بررسی میان انرژی هیدروژنی و فسیلی (دست کم یک گونه) و نقش آن در ساختمان 4 بررسی روش فعال در انرژی خورشیدی و ارائه دو روش به عنوان مثال برای آن 5 بررسی سیستم های فتوولتائیک در ساختمان و ارائه نمونه هایی از ساختمان های مهم بهره گرفته از این سیستم 6 نگاه به موضوع آسایش انسان در ساختمان و عوامل اثر گذار بر آن 7 بررسی سیستم حرارت مرکزی در …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود جزوه تأسیسات و زیرساخت های شهری

فهرست مطالب جزوه تأسیسات و زیرساخت های شهری : فصل یک: کلیات و تعاریف تاریخچه تأسیسات شهری تأسیسات شهری تأسیسات زیربنایی تأسیسات روبنایی کاربری تأسیسات و تجهیزات شهری خدمات و امکانات عمومی زیر ساخت ها (تأسیسات زیربنایی) شهری زیرساخت عوامل موثر در ایجاد تأسیسات شهری عوامل بیرونی عوامل درونی محل قرارگیری کیفیت و قدرت عوامل زیست محیطی تجهیزات لازم نحوه ساخت عوامل اجتماعی عوامل اقتصادی عوامل تأثیرگذار در یک مکانیابی نامناسب برای تأسیسات نکات قابل توجه برنامه ریزی تأسیسات شهری در طرح های توسعه شهری مفهوم حریم و حریم تأسیسات حریم خطوط برق حریم لوله های انتقال گاز و نفت حریم اماکن نظامی و انتظامی حریم راه ها و راه آهن ها حریم منابع و تأسیسات آبی موقعیت تأسیسات زیرزمینی در …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...