or

بایگانی برچسب: جزوه بافت شناسی دانشگاه شهید بهشتی

دانلود جزوه بافت شناسی – مقدمات علوم پایه ۳

دانلود جزوه بافت شناسی – مقدمات علوم پایه ۳ جزوه بافت شناسی توسط دکتر صدیقه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهیه شده است کلمه هیستولوژی از دو کلمه یونانی Histos به معنای بافت یا (Tissue) و Logos یا Logia به معنای شناخت و مطالعه ترتیب یافته است. هدف این علم مطالعه میکروسکوپی عناصر سازنده بدن است که براساس آن موجودات …

ادامه...