بایگانی/آرشیو برچسب ها : جدول سرانه کاربری های شهری

دانلود رایگان فایل ورد معماری سرانه کاربری های شهری

دانلود رایگان فایل ورد معماری سرانه کاربری های شهری در سالهای اخیر اغلب ساختمانهای مسکونی بصورت مجتمع احداث شده اند و کمتر کسی بسراغ ساخت مسکن تک واحدی رفته است. فرهنگ زندگی در مجتمعهای مسکونی نیز سیر مطلوبی داشته و مردم نیز به مزایای این نوع زندگی پی برده اند. بدین جهت ضرورت دارد که مسائل مرتبط با مجتمع های مسکونی بیش از پیش مورد دقت و مطالعه قرار گرفته و راه کارهای مناسب برای بالا بردن کیفیت آنها پیشنهاد شود. در این راستا سازمان ملی زمین و مسکن در ششمین همایش سیاستهای توسعه مسکن در ایران موضوع مجتمعهای مسکونی را محور قرار داده و طی برنامه هایی که به انجام رسید، به ارزیابی ۲۰۰ مجتمع مسکونی ساخته شده در …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

جدول سرانه ها

جدول سرانه ها ردیف جمعیت ، نفر نام کاربری سرانه مترمربع   شهرهای زیر 50000نفر بین 50000 تا250000نفر 250000 تا1000000نفر بیش از 1000000نفر ملاک آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن می باشد.   1 مسکونی 50 ک سرانه 40 ک سرانه 25 ک سرانه 25 ک سرانه این سرانه در شهرهای زیر 20000 نفر حداکثر 40 مترمربع خواهد بود و چنانچه سرانه وضع موجود از حداکثر پیشنهادی کمتر باشد وضع موجود ملاک حداکثر خواهد بود   2 آموزش عالی به ازای هر دانشجو 70 مترمربع و چنانچه خوابگاههای دانشجویی و کوی اساتید درون دانشگاه باشد این سرانه به 105 مترمربع افزایش می یباد. برای دانشگاههای پیام نور حداکثر سرانه 30 مترمربع لحاظ گردد. این کاربری برای شهرهایی که وزارت بهداشت …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...