بایگانی/آرشیو برچسب ها : جدول سرانه ها

جدول سرانه ها

جدول سرانه ها ردیف جمعیت ، نفر نام کاربری سرانه مترمربع   شهرهای زیر 50000نفر بین 50000 تا250000نفر 250000 تا1000000نفر بیش از 1000000نفر ملاک آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن می باشد.   1 مسکونی 50 ک سرانه 40 ک سرانه 25 ک سرانه 25 ک سرانه این سرانه در شهرهای زیر 20000 نفر حداکثر 40 مترمربع خواهد بود و چنانچه سرانه وضع موجود از حداکثر پیشنهادی کمتر باشد وضع موجود ملاک حداکثر خواهد بود   2 آموزش عالی به ازای هر دانشجو 70 مترمربع و چنانچه خوابگاههای دانشجویی و کوی اساتید درون دانشگاه باشد این سرانه به 105 مترمربع افزایش می یباد. برای دانشگاههای پیام نور حداکثر سرانه 30 مترمربع لحاظ گردد. این کاربری برای شهرهایی که وزارت بهداشت …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...