بایگانی/آرشیو برچسب ها : تیر میان طبقه چیست

4 گام کلیدی شناخت ضوابط میان طبقه و نحوه محاسبه مساحت و ارتفاع آن 1399

میان طبقه چیست؟ مطابق بند  22-2-4 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان طبقه ای که تراز کف آن بین هر یک از طبقات اصلی ساختمان به گونه ای قرار دارد که از فضاي زیر آن که قابل تصرف است دسترسی دارد و مساحت آن مطابق مقررات، نسبتی کوچکتر از مساحت فضای زیر آن است. مطابق بند  3-1-1-71  مبحث سوم مقررات ملی ساختمان طبقه ای واقع در بین هریک از طبقات اصلی ساختمان که حـداکثر یـکسوم مساحت طبقه زیر خود را داشته باشد. به جز در موارد خاص صنعتی، مجموع مساحت میان طبقهدر یک طبقه نباید از یک سوم مساحت کل همان طبقه بیشتر شود. مساحت میان طبقه مطابق بند  4-2-4-4 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان  در صورت انطباق با تمام شرایط …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...