or

بایگانی برچسب: توسعه روستایی ریاست جمهوری

دانلود پاورپوینت نقش دهیاریها در توسعه روستایی

دانلود پاورپوینت نقش دهیاریها در توسعه روستایی با توجه به اهمیت نواحی روستایی در حیات اقتصادی و اجتماعی کشورها به­ویژه در تولید محصولات کشاورزی و غذایی ،از جایگاه ویژه­ای در توسعه ملی و سرزمینی برخوردارند و بدون سازماندهی و توسعه این مناطق، برنامه­های توسعه با ناکامی مواجه خواهند شد. مدیریت روستایی در تحقق اهداف توسعه روستایی و با در نظر …

ادامه...