or

بایگانی برچسب: توسعه اقتصادی در جهان سوم pdf

دانلود پژوهش تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم

دانلود پژوهش تجارت آزاد آمریکای شمالی اقتصاد جهانی و جهان سوم   تجارت آزاد آمریکای شمالی، اقتصاد جهانی و جهان سوم   اثرات غیر مستقیم «نفتا» بر جهان سوم جهان سوم و دوران جدید چنین به نظر می رسد که جهان سوم در دوره حاضر به یکی از نقاط عطف تاریخی خود رسیده است. در این دوره شرایط نوینی هم …

ادامه...