or

بایگانی برچسب: تماس زودرس با بیمار

دانلود جزوه تماس زودرس با بیمار

دانلود جزوه تماس زودرس با بیمار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جزوه تماس زودرس با بیمار ۱ و ۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هدف کلی این درس آشنایی با محیط بالینی و مهارت آموزی در زمینه مهارتهای ارتباطی و تماس با بیمار و شناخت نیازهای او می باشد. اهداف اختصاصی دوره: در پایان دوره دانشجو باید: ۱٫ قادر به …

ادامه...