or

بایگانی برچسب: تفکیک افقی در سازمان

معانی واژه های مدیریت

تفکیک افقی؛ تفکیک بین واحدهای سازمانی براساس موقعیت اعضاء سازمان، ماهیت وظایف آنها و میزان تحصیلات و آموزش­هایی که فراگرفته­اند. تخصص­گرایی اجتماعی؛ بکارگیری افراد حرفه ای که صاحب مهارتند ولی نمی توانند به سهولت آنها را به کار ببرند. معمولا کاری که بوسیله مهندسین شهرسازی، فیزیکدانان تخصص است اما فعالیتهایی که انجام می دهندد بر حسب موقعیت بسیار متفاوت است. …

ادامه مطلب...