بایگانی/آرشیو برچسب ها : تعیین عمق گودبرداری

عمق گود‌برداری

گود‌برداری و پی‌کنی‌ گود‌برداری به آن قسمت از عملیات خاکی گفته می‌شود که پایین‌تر از سطح زمین برای احداث زیرزمین، موتور خانه و … انجام می‌گیرد. ولی پی‌کنی به تمامی عملیات خاکی که در سطح زمین انجام می‌گیرد‌. شناسایی زمین شناخت خصوصیات و قابلیت زمین که قرار است سازه بر روی آن ساخته شود و همچنین نحوه‌ی گود برداری و استفاده از سازه‌های نگهبان، رعایت مسائل ایمنی و وضعیت ساختمان‌های اطراف حین گود برداری، مواری که باید مورد توجه و دقت قر‌ار گیرد. منظور اصلی از شناسایی زمین، بدست آوردن اطلاعات زیر است. بررسی توپو گرافی عمومی منطقه، وجود خاک دستی، بررسی وضعیت ترک‌ها و ناپایداری‌های احتمالی در شیب‌ها، بررسی خاصیت تورم خاک تعیین حداکثر و حداقل سطح آب‌های زیرزمینی که …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...