بایگانی/آرشیو برچسب ها : تضمین قراردادهای پیمانکاری

انواع تضمین قراردادها و نکات کلیدی آن ها

انواع تضمین قراردادها و نکات کلیدی آن ها انواع تضمین قراردادها تضمین شرکت در مناقصه (وجه التزام) تضمین انجام تعهدات تضمین پیش پرداخت تضمین حسن انجام کار تضمین حسن انجام کار بابت تضمین حسن انجام کار معادل ۱۰درصد از هر پرداخت حق الزحمه کسر و در حساب سپرده نگهداری می شود. مبلغ نقدی سپرده حسن انجام کار در ازای تضمین به نفع دستگاه اجرایی به طرف قرارداد دستگاه اجرایی باز گردانده می شود. چون این نوع تضمین به صورت نقد نزد کارفرما نگاهداری می شود لذا از نظر مراحل استرداد به دو بخش مساوی تقسیم می شود: الف)بلافاصله پس از تصویب صورت وضعیت قطعی به پیمانکار مسترد می شود. ب)پس از تحویل قطعی هرگاه کارفرما از استرداد به موقع آن …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...