or

بایگانی برچسب: ترمیم بتن کف

لکه گیری و ترمیم بتن

لکه گیری و ترمیم بتن سطوحی از ساختمان که در معرض دید نمی باشند سطوحی که با نماسازی یا با مصالح پرداختی پوشیده خواهند شد. سطوحی که وجود لکه‌ها و عدم یکنواختی رنگ آنها از نظر ظاهری اهمیتی ندارد. در این حالت ترمیم به سطوح کرمو و پر کردن حفره‌های به جا مانده از میله‌های مهاری قالب‌ها محدود می‌شود تا …

ادامه...