بایگانی/آرشیو برچسب ها : تحلیل سازه شاپور طاحونی pdf

روش های تحلیل سازه

آشنایی با انواع روش های تحلیل سازه در یک نگاه ۱-روش های خطی تحلیل استاتیکی معادل دینامیکی طیفی دینامیکی تاریخچه زمانی  تحلیل استاتیکی خطی فرضیات اساسی روش تحلیل استاتیکی خطی عبارتند از: رفتار مصالح خطی است . بارهای ناشی از زلزله ثابت ( استاتیکی ) است . کل نیروی وارد بر سازه برابر ضریبی از وزن ساختمان است .در این روش نیروی جانبی ناشی از زلزله طوری انتخاب می شود که برش پایه حاصل از آن برابر نیروی برش پایه مطابق روابط آیین نامه شود. مقدار برش پایه در این روش چنان انتخاب شده است که حداکثر تغییر شکل سازه با آنچه که در زلزله سطح خطر مورد نظر پیش بینی می شود مطابقت داشته باشد. چنانچه تحت اثر بار …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...