بایگانی/آرشیو برچسب ها : تجزیه و تحلیل رفتار متقابل

دانلود رایگان تحقیق راجب تجزیه و تحلیل

دانلود رایگان تحقیق راجب تجزیه و تحلیل – مقدمه بطور کلی تجزیه و تحلیل عبارتست از روشی که از طریق آن کل فرآیند پژوهشی از انشعاب مسأله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می‌شود. چون غالب مسائلی که در تعلیم و تربیت، مورد پژوهش قرار می‌گیرند خیلی گسترده و وسیع است. پژوهشگر برای پاسخگویی به مسائل تدوین شده و یا تصمیم‌گیری در مورد رد یا تأیید فرضیه‌ای که صورت‌بندی کرده‌است، از روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل استفاده می‌کند و اطلاعاتی را که با استفاده از ابزار گردآوری داده‌ها بدست آمده، با این روش‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد(دلاور[1]، 1387: 74). انتخاب روش تحلیل بسته به پیچیدگی مسئله‌ی تحقیق است. در هر سطح تحلیل (یک، دو یا چند متغیره) دامنه‌ای …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود تحقیق بررسی اثربخشی تحلیل رفتار متقابل به شیوه گروهی بر کاهش پرخاشگری و تعارضات زناشویی زوجین معتاد

دانلود تحقیق بررسی اثربخشی تحلیل رفتار متقابل به شیوه گروهی بر کاهش پرخاشگری و تعارضات زناشویی زوجین معتاد چکیده هدف این پژوهش بررسی اثربخشی تحلیل رفتار متقابل به شیوه گروهی بر کاهش پرخاشگری و تعارضات زناشویی زوجین معتاد ساکن شهر سبزوار بود؛ طرح این پژوهش از نوع آزمایشی به صورت پیش آزمون – پس آزمون و پیگیری است. جامعه آماری در این پژوهش شامل زوجین معتاد کمپ امید به زندگی شهرستان سبزوار می‌باشد. بدین منظور 30 آزمودنی با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و به صورت تصادفی به 2 گروه 15 نفره (یک گروه آزمایشی و یک گروه کنترل) گمارش شدند. برای گروه آزمایشی جلسه 2 ساعته درمان به شیوه تحلیل رفتار متقابل به صورت گروهی انجام گرفت. …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...