بایگانی/آرشیو برچسب ها : تاسیسات مکانیکی vrf

فهرست موضوعات پروژه های پیشنهادی برای درس تنظیم شرایط اقلیمی (تاسیسات مکانیکی)

فهرست موضوعات پروژه های پیشنهادی برای درس تنظیم شرایط اقلیمی (تاسیسات مکانیکی) ردیف نام پروژه 1 بررسی پیشینه، دسته بندی ها و کاربردهای انرژی خورشیدی و بادی در ساختمان 2 نگاه به سابقه، بخش بندی ها و کاربردهای انرژی زمین گرمایی و زیست انرژی در ساختمان 3 مقایسه و بررسی میان انرژی هیدروژنی و فسیلی (دست کم یک گونه) و نقش آن در ساختمان 4 بررسی روش فعال در انرژی خورشیدی و ارائه دو روش به عنوان مثال برای آن 5 بررسی سیستم های فتوولتائیک در ساختمان و ارائه نمونه هایی از ساختمان های مهم بهره گرفته از این سیستم 6 نگاه به موضوع آسایش انسان در ساختمان و عوامل اثر گذار بر آن 7 بررسی سیستم حرارت مرکزی در …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...