بایگانی/آرشیو برچسب ها : تاسیسات مکانیکی ساختمانهای بلند مرتبه

دانلود رایگان مقاله ارزیابی اثرات ساختمانهای بلند مرتبه اطراف حرم مطهر امام رضا(ع )

دانلود رایگان مقاله ارزیابی اثرات ساختمانهای بلند مرتبه اطراف حرم مطهر امام رضا(ع ) مقدمه بیان مسله ساختمانهای بلند مرتبه از قرنها قبل مورد توجه آد می د ر تمد نهای گوناگون بود ه است. خواستگاه این توجه عمد تاً منشاء مذهبی و سیاسی د اشته و نتیجه آن احساس تعلق و بند گی تود ه های فاقد ضرورت، د رمقابل صاحبان این بناها بود ه است. ساختن بناهایی هم چون معابد باستانی، کلیساها، مساجد و غیره که به مثابه تک بنایی مرتفع و د ارای اقتد ار، تسلط وحاکمیت مطلق بر فضای شهری پیرامون خود اعمال می کرد ه اند ، شاهد این اد عا می باشند . بر اساس نظرمورخان، نخستین ساختمانهای بلند مسکونی مربوط به رم باستان …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

فهرست موضوعات پروژه های پیشنهادی برای درس تنظیم شرایط اقلیمی (تاسیسات مکانیکی)

فهرست موضوعات پروژه های پیشنهادی برای درس تنظیم شرایط اقلیمی (تاسیسات مکانیکی) ردیف نام پروژه 1 بررسی پیشینه، دسته بندی ها و کاربردهای انرژی خورشیدی و بادی در ساختمان 2 نگاه به سابقه، بخش بندی ها و کاربردهای انرژی زمین گرمایی و زیست انرژی در ساختمان 3 مقایسه و بررسی میان انرژی هیدروژنی و فسیلی (دست کم یک گونه) و نقش آن در ساختمان 4 بررسی روش فعال در انرژی خورشیدی و ارائه دو روش به عنوان مثال برای آن 5 بررسی سیستم های فتوولتائیک در ساختمان و ارائه نمونه هایی از ساختمان های مهم بهره گرفته از این سیستم 6 نگاه به موضوع آسایش انسان در ساختمان و عوامل اثر گذار بر آن 7 بررسی سیستم حرارت مرکزی در …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...