or

بایگانی برچسب: تاریخ نگاری هنر ایران

دانلود فایل مختصری از تاریخ نگاری ایران تا عصر قاجار

دانلود فایل مختصری از تاریخ نگاری ایران تا عصر قاجار دورۀناصری یک مقطع پویا در تاریخ ایران است ، که قریب نیم قرن از تاریخ این مرز و بوم را شامل می شود . فعالیتهای فکری وعملی در جامعۀ ایران وارتباط وآشنایی ایرانیان با مظاهر تمدنی ، علمی و صنعتی اروپائیان که نتیجه اش توسعه نهضت ادبی ایرانی بود از …

ادامه...