or

بایگانی برچسب: تاریخچه معماری جهان

تاریخ معماری ایران و جهان – قسمت دوم

تاریخ معماری جهان معماری غرب محیط غار نشینی در طی هزاران سال هیچ مناسبتی برای آفرینش هنری پیشرفته و ظریف نداشته است زیرا تلاش برای صیانت ذات بیشترین بخش نیروی جسمی و فکری ایشان را به خود اختصاص می داده است .که آثاری را از خود به جا گذاشته اند. نخستین آثاری که از انسان بدست آمده است متعلق به …

ادامه...