بایگانی/آرشیو برچسب ها : بیوشیمی کروماتین

دانلود جزوه بیوشیمی کروماتین

دانلود جزوه بیوشیمی کروماتین دانشگاه پیام نور جزوه بیوشیمی کروماتین دانشگاه پیام نور که توسط دکتر بهزاد لامع راد، دکتر عباس گل بداق و دکتر شهریار سعیدیان تهیه شده است کروماتین مجموعه ای از پروتئین ها و DNA است که کروموزوم ها را در داخل هسته سلول های یوکاریوتی می سازند. DNA داخل هسته به صورت رشته های خطی نیستند بلکه به شکل فشرده در اطراف پروتئین های خاصی می پیچند و بدین ترتیب داخل هسته جای می گیرند. فهرست مطالب جزوه بیوشیمی کروماتین : فصل ۱: مروری بر تفاوت های سلول های پروکاریوت و یوکاریوت مقدمه تفاوت بین سلول های پروکاریوت و یوکاریوت منابع فصل ۲: ساختار DNA کروماتین ساختار DNA تمرین منابع فصل ۳: نسخه برداری در پروکاریوت …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مقاله راجب علم بیوشیمی

بیوشیمی : بیوشیمی علمی با پهنای وسیع و نا محدود است و این علم تمامی علوم پایه ای را در خود جا داده است. تاریخچه این علم به 100 سال نمی رسد ولیکن در طول 50 سال اخیر پیشرفت های خیلی  چشمگیری در این زمینه صورت گرفته . بیوشیمی پایه ی ملکولی یک موجود زنده و واکنش هایی که در طول آن رخ می دهد تا فعالیت های آن را مورد بررسی قرار می دهد . امروزه با کشف پروتئین های خاص در درون سلولی کنتیک آنزیمی مورد بررسی قرار می گیرد . بیوشیمی شامل 3 رشته است . 1- Structural biochemistry  è بیوشیمی ساختمانی 2- Metabolic biochemistry è بیوشیمی متابولیکی 3-clinical biochemistry è بیوشیمی کلینیکی ١- ساختمانی : علمی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...