or

بایگانی برچسب: بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان

دانلود مقاله عوامل تأثیرگذار بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان و ادبیات فارسی

دانلود مقاله عوامل تأثیرگذار بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان و ادبیات فارسی چکیده: عنوان این تحقیق ، عوامل تأثیرگذار بر وضعیت تحصیلی دانش آموزان در درس زبان و ادبیات فارسی دوره ی متوسطه نواحی پنجگانه ی شهر تبریز است. در این تحقیق تلاش شده است تأثیر علاقه دانش آموزان در درس زبان و ادبیات فارسی، میزان استفاده …

ادامه...