بایگانی/آرشیو برچسب ها : برنامه فیزیکی فرهنگسرای هنر

برنامه فیزیکی فضاهای فرهنگسرا

برنامه فیزیکی فضاهای فرهنگسرا برنا مه ریزی فیزیکی منظور از برنامه ریزی فیزیکی فضاهای فرهنگسرا فیزیک فضا شکل ابعاد ضمائم چه معماری چه کرکتری و چه ملحقات تاسیساتی آکوستیکی وبرنامه زمانی استفاده از آن فضا می باشد. در کنار آن مسائل اقلیمی وجغرافیایی یعنی نور تهویه صوت شنوایی……وترکیب وگنجاندن این الگو در قالب یک ایده معمارانه کل برنامه فیزیکی آن فضا مورد نظر را بدست می دهد. ابتدا به این مساله می پردا زیم که لغت فرهنگسرا به ما چه عملکردهایی را معرفی می کند .دومین مساله یعنی آموزش وپرورش به عنوان مرکزی برای آموزش فرهنگی و تهیه امکانات فضا های جنبی مثل سالن نمایش برای امور پرورشی یعنی کار فکری و فرهنگی روی موضوعات مورد نظر. سومین و اصلی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...