بایگانی/آرشیو برچسب ها : بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

دانلود مقاله بررسی ارتباط عزت نفس و پیشرفت تحصیلی

دانلود مقاله بررسی ارتباط عزت نفس و پیشرفت تحصیلی از آنجایی که کودکان امروز آینده سازان فردای جامعه اسلامی می باشند لذت شناخت روحیات و ویژگی های این گروه از اهمیت خاصی بر خوردار است. چرا که با شناخت این خصوصیات می توان برنامه های مناسب هر سن را تعیین نمود و بهتر می توان مشکلات آنها را حل کرد. همه می دانیم که که انسان موجودی بسیار پیچیده در عین حال ظریف می باشد کوچکترین لغزش در شناخت او ممکن است راه را به بیراه بکشاند. بنابراین معلمان قبل از آن که وظیفه آموزش و یاد دهی کودکان را به عهده داشته باشند باید یک روان شناس خوب باشند تا بتوانند تمام زوایای روحی کودکان را شناسایی نمایند چرا …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود پژوهش بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان

دانلود پژوهش بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار در سال تحصیلی 87-86 چکیده این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان دوره دبیرستان شهرستان بیجار صورت گرفته است. جامعه آماری، دانش‌آموزان دوره دبیرستان شهرستان بیجار که جمعاً 610 نفر دانش‌آموزاعم از دختر و پسر را شامل می‌شود، می‌باشد. 40 نفر به عنوان نمونه آماری از بین این دانش‌آموزان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شد که 20 نفر پسر و 20 نفر دختر می‌باشد. آزمون ارزیابی عزت نفس آنها، پرسشنامه 58 سؤالی عزت نفس کوپر اسمیت و نمره معدل ترم قبل بیانگر نمره پیشرفت تحصیلی آنهاست. هدف …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...