or

بایگانی برچسب: انقلاب

شهرسازی در بعد از انقلاب اسلامی

شهرسازی در بعد از انقلاب اسلامی بعد از اصلاحات ارضی، شهر به عنوان عامل مسلط در کشور تبدیل می شود. خصومت با شهر به دلیل مطرح شدن مفهومی به نام خارج از محدوده در سال 1356 در سال 1374 نوسازی بافت های درون شهری اجرا شد.در سال های 67-68 طرح مکان یابی برای نقاط زیست جدید انجام شد. توجه به …

ادامه مطلب...

دو پدیده متناقض در شهرسازی پس از پیروزی انقلاب

دو پدیده متناقض در شهرسازی پس از پیروزی انقلاب 1- با انقلاب، شهر به عنوان محل اصلی تصمیم گیری سرنوشت کشور شناخته می شود. 2- به دلیل باورهایی که از کودتای 1332 و بعد از اصلاحات ارضی ایجاد می شود، شهر در مقابل روستا کم اهمیت می شود.  

ادامه مطلب...

دانلود مقاله همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی

دانلود مقاله همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی دانلود مقاله همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی مروری بر تاریخ بیست ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می دهد که دست اندرکاران انقلاب خواسته و یا ناخواسته مسیری را طی کرده اند که نه تنها نظام جمهوری اسلامی را بعنوان یک نظام نوین ، بر پایه های مستحکم …

ادامه مطلب...

انقلاب4 – شعار نویسی

عنوان عکسهایی که امروز به مناسبت روزهای انقلاب گذاشتم در مورد شعارهایی هست که مردم کوچه و بازار بر روی در و دیوار می نوشتند. / تمام!

ادامه مطلب...

انقلاب3- روزنامه ها

تصاویری از روزنامه های زمان انقلاب، تیترها، خبرها، کاریکاتورها و …

ادامه مطلب...