بایگانی/آرشیو برچسب ها : انقلاب

شهرسازی در بعد از انقلاب اسلامی

شهرسازی در بعد از انقلاب اسلامی بعد از اصلاحات ارضی، شهر به عنوان عامل مسلط در کشور تبدیل می شود. خصومت با شهر به دلیل مطرح شدن مفهومی به نام خارج از محدوده در سال 1356 در سال 1374 نوسازی بافت های درون شهری اجرا شد.در سال های 67-68 طرح مکان یابی برای نقاط زیست جدید انجام شد. توجه به شهر بر مبنای دو محور: 1- مسله مهاجرت. 2- مسله مسکن. در سال 1370 طرح جامع شهرستان در دستور کار دولت قرار می گیرد.مهم ترین تفکر در سال 1360، برنامه آماده سازی زمین بود. تولید مسکن در سال های 58 و 59 به بیش ترین حد رسید. سال 60 را می توان آغاز دوره جدید شهرسازی در ایران به حساب …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دو پدیده متناقض در شهرسازی پس از پیروزی انقلاب

دو پدیده متناقض در شهرسازی پس از پیروزی انقلاب 1- با انقلاب، شهر به عنوان محل اصلی تصمیم گیری سرنوشت کشور شناخته می شود. 2- به دلیل باورهایی که از کودتای 1332 و بعد از اصلاحات ارضی ایجاد می شود، شهر در مقابل روستا کم اهمیت می شود.  

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود مقاله همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی

دانلود مقاله همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی دانلود مقاله همزیستی انقلاب و نظام در انقلاب اسلامی مروری بر تاریخ بیست ساله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می دهد که دست اندرکاران انقلاب خواسته و یا ناخواسته مسیری را طی کرده اند که نه تنها نظام جمهوری اسلامی را بعنوان یک نظام نوین ، بر پایه های مستحکم نظامی ، اقتصادی ، سیاسی و فرهنگی استوار و تدریجاً قوام بخشیده بلکه از رهگذر ایجاد زمینه های لازم برای تداوم حرکتهای بالنده ، مانه ایستائی جنبش اسلامی نیز شده است . در اولین سال پیروزی انقلاب و علیرغم وجود بحرانهای متعاقب آن به همت رهبری انقلاب ، کلیه نهادها قانونی انقلاب طی انتخاباتهای متعدد تاسیس و تکوین گردید . …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

انقلاب4 – شعار نویسی

عنوان عکسهایی که امروز به مناسبت روزهای انقلاب گذاشتم در مورد شعارهایی هست که مردم کوچه و بازار بر روی در و دیوار می نوشتند. / تمام!

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...