بایگانی/آرشیو برچسب ها : الزامات hse پیمانکاران

دانلود کتابچه HSE پیمانکاران

دانلود کتابچه HSE پیمانکاران کتابچه HSE پیمانکاران توسط مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سال ۱۳۹۱ تهیه شده است در سال های اخیر میزان واگذاری بخش ها و فعالیت های مختلف دولتی، به ویژه در صنعت نفت، به بخش خصوصی در قالب پیمانکاری، به میزان زیادی افزایش یافته است. بنابرین پیمانکاران نقش عمده ای در صنعت نفت یافته اند و بر همین اساس پیمانکاران تأثیر قابل توجهی بر پیشرفت یا پسرفت اهداف HSE دارند. از این رو ایجاد نظام مدیریتی مناسبی برای تضمین صحت و ارتقای عملکرد HSE پیمـانکاران امری ضروری است. در راستای کنترل مخاطرات ناشی از فعالیت پیمانکاران، با تهیه این کتابچه راهکارهایی برای مدیریت HSE پیمـانکاران و الزام آنها به رعایت مقررات HSE به صورت اجمالی …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...