بایگانی/آرشیو برچسب ها : اقدام پژوهی

دانلود اقدام پژوهی تقویت املای دانش آموزان کلاس دوم ابتدایی

دانلود اقدام پژوهی تقویت املای دانش آموزان کلاس دوم ابتدایی مساله تحقیق : ضعف یادگیری املاء در دانش آموزان کلاس دوم ابتدایی عنوان اقدام پژوهی تقویت املاء دانش آموزان کلاس دوم ابتدایی دبستان شهید کهرویی مقدمه مقطع ابتدایی زیربنای مقاطع دیگر تحصیلی می باشد و در مقطع ایتدایی نیز پایه اول اساس پایه های دیگر می باشد و هر چقدر دانش آموزان در این پایه بهتر آموزش ببینند در پایه های دیگر راحت تر هستند و بالعکس ، در پایه اول دو درس ریاضی و فارسی ( قرائت فارسی و املاء فارسی ) کلیدی هستند و بیشتر ساعات به این دو درس اختصاص می یابد و از بین این دو درس ذکر شده درس فارسی از اهمیت دو چندانی برخوردار …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود اقدام پژوهی : تقویت انشا و تقویت املا با کار عملی اقدام پژوهی

مقدمه : توصیف وضعیت موجود مقطع ابتدایی زیر بنای مقاطع دیگر تحصیلی می باشد و در مقطع ابتدایی نیز پایه اول اساس پایه های دیگر می باشد و هر چقدر دانش آموزان در این پایه بهتر آموزش ببینند در پایه های دیگر راحت تر هستند و بالعکس ؛ در پایه اول دو درس ریاضی و فارسی ( قرائت فارسی و املای فارسی ) کلیدی هستند و بیشترین ساعات به این دو درس اختصاص می یابد و از بین دو درس ذکر شده درس فارسی از اهمیت دو چندانی برخوردار می باشد. طوری که بدون یادگیری درس فارسی , یادگیری دروس دیگر تقریباً غیر ممکن می باشد. چندین بار بود که آموزگار پایه دوم از وضعیت تحصیلی دو دانش آموز ابراز …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود اقدام پژوهی درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی

افزایش میزان فراگیری دانش اموزان در درس کار و فناوری پایه ششم ابتدایی چکیده: هدف این درس کارو فناوری آشنایی با دنیای کار وکسب بعضی از مهارتهاست. با توجه به این درس وآشنا شدن دانش آموزان با آن وگذراندن آن در دوره های بعدی تحصیلی وکشف استعداد های خود می توانند تصمیم بگیرندکه به دبیرستان بروند یا هنرستان و یاچه رشته ای را انتخاب کنند از انجا که استفاده از رایانه (کامپیوتر) در سن دانش آموزان ابتدایی اصولابه عنوان وسیله بازی می باشد نه یک ابزار کار لذا برآن شدیم تا با این وسیله که امروزه جز دانش روز بشری است وکسی که کار با آن واستفاده ازان را نمی داند بیسواد تلقی میشودمیزان یادگیری را در دانش آموزان افزایش …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود اقدام پژوهی نیازسنجی محتوای کتاب های فرادرسی

دانلود اقدام پژوهی نیازسنجی محتوای کتاب های فرادرسی چکیده باتوجه به اینکه دنیای امروز از بسیاری جهات در حال تغییر ودگرگونی است وهمراه با تغییراتی که در دنیا اتفاق می افتدسبک زندگی انسانها نیز در حال دگرگونی است. بنابراین کار کردن،فنون تولیدو…همراه با این تغییرات در حال عوض شدن هستند. از مراکزی که وظیفه ی آموزش افراد بی سواد یا کم سواد جامعه در زمینه های شغلی ،خانوادگی ،تحصیلی و …رابرعهده دارد می توان سازمان نهضت سوادآموزی را نام برد که  با توجه به نیازهای روزمره ی افراد آموزشهای ضروری زندگی رادر قالب کتابهای درسی  به آنهاارائه می دهد. لازم است درکنارتولیدکتابهای درسی سازمان نهضت سوادآموزی  جهت ارتقای سطح علمی کارکنان،آموزشیاران وهمچنین توسعه ی مفاهیم سوادآموزی وآموزش بزرگسالان درمیان اندیشمندان …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

دانلود اقدام پژوهی بررسی میزان اثر بخشی اقدام پژوهی آموزشیاران، در کاهش مشکلات یاددهی – یادگیری مخاطبان

دانلود اقدام پژوهی بررسی میزان اثر بخشی اقدام پژوهی آموزشیاران، در کاهش مشکلات یاددهی – یادگیری مخاطبان اهداف تحقیق : هدف کلی ازاجرای تحقیق ” تعیین میزان اثر بخشی اقدام پژوهی آموزشیاران درکاهش مشکلات یاددهی -یادگیری مخاطبان ” می باشد  و در این راستا، تحقیق اهداف جزئی زیر را دنبال می کند: تعیین میزان اثربخشی اقدام پژوهی آموزشیاران درکاهش مشکلات یادهی -یادگیری مخاطبان مقایسه میزان مشکلات یاددهی- یادگیری مخاطبان آموزشیاران پژوهنده و میزان مشکلات یاددهی یادگیری مخاطبان سایر آموزشیاران مقایسه میزان مشکلات یاددهی – یادگیری مخاطبان آموزشیاران پژوهنده، قبل و بعد از اقدام پژوهی صورت گرفته بررسی کمیت وکیفیت اقدام پژوهی های صورت گرفته توسط آموزشیاران نقد دستورالعمل اجرایی طرح آموزشیار پژوهنده و شناسایی محاسن ومعایب آن شناسایی نقاط قوت …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...