بایگانی/آرشیو برچسب ها : اقتصاد خرد پیام نور

اقتصاد خرد

مصرف از متغیرهاى کلیدى اقتصاد بوده، آثار گسترده‏اى در تمامى عرصه‏هاى زندگى دارد. بدین جهت، اقتصاددانان بررسیهاى وسیع و گسترده‏اى از وجوه مختلف در این موضوع نموده‏اند. یکى از وجوه قابل بررسى و مطالعه، مصرف درون‏زا (مصرف متکى بر منابع داخلى) و مصرف برون‏زا (مصرف متکى بر منابع خارجى و یا مصرف وابسته) مى‏باشد. این وجه مطالعه به دلیل تأثیرشگرف دو نوع مصرف یاد شده بر استقلال و توسعه جوامع جهان سوم داراى اهمیتى ویژه مى‏باشد. اهمیت موضوع، باعث شد به موضوع یاد شده در اقتصاد کشورمان پرداخته، تأثیر این جنبه از واقعیت زندگى اقتصادى را بر روند استقلال و توسعه کشور را بررسشی نماییم . اهمیت مصرف فعالیتهاى اقتصادى اغلب بر سه عامل تولید، توزیع و مصرف استوارند. از …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...