or

بایگانی برچسب: استخراج روباز پیشرفته

دانلود جزوه روش های استخراج روباز

دانلود جزوه روش های استخراج روباز جزوه روشهای استخراج روبـاز دکتر محسن طاهری مقدر در دانشگاه شهید باهنر کرمان در ۸ بخش تهیه شده است اهداف جزئی جزوه : دانشجو بتواند پارامترهای اقتصادی در معادن روباز را محاسبه کند. دانشجو بتواند شیب پایدار دیواره معدن را تحلیل کند. دانشجو بتواند حد نهایی معدن روباز را طراحی کند. دانشجو بتواند جهیزات …

ادامه...