بایگانی/آرشیو برچسب ها : استاندارد پارکینگ مکانیزه

دانلود استانداردهای پارکینگ های مکانیزه (خودرو)

دانلود استانداردهای پارکینگ های مکانیزه (خودرو) کتاب استانداردهای پارکینگ های مکانیزه (خودرو) – الزامات و توصیه ها از سلسله استانداردهای شهری است که به شماره ۲۰۵۳۳ به ثبت سازمان ملی استاندارد رسیده است استاندارد حاضر با نگرشی تخصصی به استانداردهای ترافیکی معتبر دنیا، بررسی ضوابط و مستندات موجود داخلی و استفاده از نظرات کارشناسی متخصصان خبره تدوین گردیده است و با هدف تعیین حداقل ضوابط و مقررات برای طرح، اجرا و بهره برداری از سامانه‌های پارکینگ مکانیزه (خودرو)، دامنه عملکردی قابل توجهی را در بر می گیرد. محتوای استاندارد از جامعیت قابل قبولی برخوردار است و شامل مواردی از قبیل ابعاد و اندازه‌ها، ویژگی‌های موردنیاز ایمنی، حفاظت و پیشگیری از حریق، ورودی و خروجی ها، میزان مجاز انتشار صوت و …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

ارتفاع مفید پارکینگ و استانداردهای آن

ارتفاع مفید پارکینگ ارتفاع مفید پارکینگ، فاصله از کف تمام شده پارکینگ در آن نقطه تا زیر پایین ترین محل عناصر سازه ای و یا تأسیساتی می باشد. استاندارد ارتفاع مفید مجاز پارکینگ باتوجه به ابعاد پارکینگ ارتفاع مفید مجاز پارکینگ های کوچک حداقل دو متر و بیست سانتی متر (۲/۲۰ متر) ارتفاع مفید مجاز پارکینگ های متوسط وبزرگ حداقل دو متر وچهل سانتی متر(۲/۴۰متر) استاندارد ارتفاع مفید مجاز پارکینگ باتوجه به کاربری در پارکینگ های عمومی حداقل ارتفاع مفید ورودی و خروجی دو متر و چهل سانتی متر (۲/۴۰ متر) می باشد. در پارکینگ های خصوصی حداقل ارتفاع مفید ورودی و خروجی دو مترو ده سانتی متر (۲/۱۰ متر) می باشد.

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...