بایگانی/آرشیو برچسب ها : ارث زن از شوهر در صورت نداشتن فرزند

دانلود مقاله ارث زنان از همه دارایی شوهر یا بخشی از آن؟

دانلود مقاله ارث زنان از همه دارایی شوهر یا بخشی از آن؟ مدتها، این مساله که چرا زنان بی فرزند، برابر فتوای علما و قوانین حقوقی، از تمامی دارایی شوهر ارث نبرند، در حالی که قرآن می فرماید: «لهن الربع مما ترکتم، ان لم یکن لکم ولد.» نساء، 12. فکر مرا مشغول کرده بود. پس از دقت و بررسی، دیدم، کسی در یک چهارم، مناقشه ندارد، سخن بر سر این است که آیا زن شوهر مرده و بی فرزند، از همه دارایی ارث می برد، یا از اعیان؟ زیرا «ما ترکتم » ظهور در تمامی اموال دارد، نه صراحت. با این حال، فکر کردم، فتوا دادن بر خلاف ظاهر قرآن نیز، به آسانی امکان ندارد. خبر، باید افزون بر تواتر …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...

مساله (رد) در ارث زن و شوهر

مساله (رد) در ارث زن و شوهر دکترابوالحسن محمدی مقدمه- رابطه زناشوئی نه تنها در دوران زندگی بلکه پس از آن هم منشاء آثار حقوقی است زیرا زن و شوهر و شوهر از زن یکی پس از مرگ دیگری ارث میبرد و البته این تنها اثر حقوقی پس از مرگ یکی از آنها نیست . ارث بردن زن و شوهر از یکدیگر باب مهم و مشخصی از بابهای ارث را تشکیل میدهد و برای خود جائی دارد و قواعد و فروع بسیار که یکی از آنها موضوع بحث این مقاله است . طرح مسأله : « رد » به زن یا شوهر وقتی مطرح میشود که زن یا شوهر تنها وارث متوفا یا یکی از وارثان او باشد و پس …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...