or

بایگانی برچسب: اجرای شمشیری راه پله

شمشیری راه پله و نکات اجرایی آن

شمشیری راه پله و نکات اجرایی آن تیر راه پله یا شمشیری وسیله ارتباط طبقات به یکدیگر می باشد. نکات اجرایی شمشیری راه پله شمشیری پله ها به صورت عمود بر روی بیس پلیت های زیرین خود وارد خواهند شد. تا علاوه بر اتصال به سازه بتوانند بار وارده را به زمین انتقال دهند. شمشیری پله ها باید داری شیب …

ادامه...