بایگانی/آرشیو برچسب ها : آموزش نرم افزار متره و برآورد تدبیر

دانلود جزوه آموزش نرم افزارهای متره و برآورد

دانلود جزوه آموزش نرم افزارهای متره و برآورد جزوه آموزش نرم افزارهای متره و برآورد مربوط به دانشگاه پیام نور همواره یکی از منابع مهم در اجرای پروژه های عمرانی با برنامه زمان بندی تأمین نقدینگی پیمانکار در محدوده زمانی مقتضی می باشد و تأخیر در پرداخت به موقع صورت وضعیت ها تبعات فراوانی با کاهش سرعت اجرای پروژه و ایجاد لطمات عدیده غیرقابل جبران در پیشرفت پروژه به همراه خواهد داشت. بنابراین کاهش مدت زمان رسیدگی و تأیید صورت وضعیت ها با توجه به اهمیت فوق العاده آن مبنایی جهت ایجاد قابلیت مذکور در نرم افزارهای کامپیوتری گردید. با استفاده از بسته های نرم افزاری این فرآیند می تواند توسط دستگاه نظارت و کارفرما در مدت زمان بسیار کوتاهی با …

فرهیخته گرامی برای مطالعه بیشتر راجب این گفتار و همچنین مطالب مرتبط بیشتر با این متن لطفا اینجا کلیک کنید...