or

بایگانی برچسب: آلن و مایر 1990

دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر

دانلود پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و مایر Questionnaire این پرسشنامه شامل 24 جمله توصیفی است. شما باید قضاوت کنید که هر جمله با چه فراوانی در مورد شما صدق می کند. جهت پاسخگویی، از مقیاس درجه بندی زیر استفاده کنید: 1= بسیار مخالفم … 2= نسبتا مخالفم …3= کمی مخالفم … 4= نظری ندارم … 5= کمی موافقم … 6= …

ادامه...