or

بایگانی برچسب: آفرینش مراکز شهری سرزنده

خلق مراکز شهری جدید

خلق مراکز شهری جدید یک مرکز شهری سنتی، هسته فعالیت شهری و مجزاکننده قسمت‌ها و محله‌های مختلف از یکدیگر است؛ عده‌ای از افراد در مرکز به کار مشغول هستند و بسیاری دیگر در نزدیکی این محدوده زندگی می‌کنند و برای استفاده از خدمات دولتی،‌ اداری،‌ خرید و… به این محل مراجعه می‌کنند. حتی بسیاری از گردهمایی‌ها و مراسم مختلف اجتماعی …

ادامه...