or

بایگانی برچسب: آغاز مهاجرت پرندگان

راز نهفته مهاجرت پرندگان و نکته های آموزشی آن

راز نهفته مهاجرت پرندگان و نکته های آموزشی آن نحوه مهاجرت پرندگان برای سالها یکی از رازهای پیش روی محققان بوده است. اگر چه دانشمندان با استفاده از یافته های خود تاکنون، مشخص کرده اند که این پرندگان با کمک میدان مغناطیسی زمین در طی مهاجرت های طولانی جهت یابی می کنند، اما نحوه این عملکرد هنوز به طور کامل …

ادامه...